vremenska prognoza srbija

Klima u Srbiji


Klima Srbije spada pod umereno-kontinentalnu sa manje ili više izraženim lokalnim karakteristikama. Veliki uticaj na klimu imaju između ostalih i geografski položaj, reljef i lokalni uticaji. Geografski predeli koji bitno utiču na vreme i klimu u Srbiji su Alpi, Sredozemno more i Đenovski zaliv, Panonska nizija, dolina Morave, Karpati i Rodopske planine kao i brdoviti planinski deo sa kotlinama i visoravnima.

Pojedini delovi Srbije ubrajaju se u stepska područja. Ovde se pre svega misli na severoistočne delove Vojvodine gde klima dobija stepsko-kontinentalni karakter.

Prosečna godišnja temperatura vazduha za područja do 300 m nadmorske visine iznosi 10.9oC. Područja sa nadmorskom visinom od 300 do 500m imaju prosečnu godišnju temperaturu 10.0oC, dok područja sa nadmorskom visinom iznad 1000 m imaju prosečnu godišnju temperaturu oko 6.0oC. Područja na visini preko 1500m nadmorske visine imaju prosečnu godišnju temperaturu 3.0oC. Najhladniji mesec je januar u kom se temperatura krece od -6.0oC u planinskim predelima do 0oC u ravničarskim. Najtopliji mesec je jul sa srednjom mesečnom temperaturom od 11.0oC do 22.0oC. Godišnje sume trajanja sijanja Sunca kreću se u intervalu od 1500 do 2200 sati godišnje.

Od kada postoji merenje do sada najviša temperatura je zabeležena u Smederevskoj Palanci 24.07.2007. godine i iznosila je 44.9oC, a najniža temperatura je izmerena 26.01.2006. godine u Karajukića Bunarima na Pešterskoj visoravni i iznosila je -39.0oC.

Jedan od najvažnijih klilmatskih elemenata su padavine, koje su u Srbiji nepravilno raspoređene u vremenu i prostoru. Godišnja količina padavina u proseku raste sa nadmorskom visinom. Suvlje oblasti sa padavinama ispod 600 mm nalaze se na severoistoku zemlje, kao i u dolini Južne Morave i delu Kosova. Podunavlje, dolina Velike Morave kao i njen nastavak prema Vranju i Dimitrovgradu imaju tokom godine do 650 mm padavina. U oblastima Homoljskih planina padavine dostižu vrednost do 800 mm. Oblast Srbije prema zapadu i jugozapadu predstavlja najkišovitije predele. Prema Peštarskoj visoravni i Kopaoniku vrednost padavina raste do 1000 mm, a neki planinski vrhovi na jugozapadu Srbije imaju padavine i preko 1000 mm.

Snežni pokrivač karakterističan je za period od novembra do marta, ali se ponekad može javiti i u aprilu i oktobru. Na planinama iznad 1000 m snežni pokrivač se može javiti i u ostalim mesecima. Mesec sa najvećim brojem dana prekrivenih snegom je januar.

Vetrovi koji preovlađuju u toplijem delu godine su sa severozapada i zapada. Istočni i jugoistočni vetar-košava dominira tokom hladnijeg dela godine, dok u planinskim oblastima na jugozapadu Srbije preovlađuju vetrovi sa jugozapada.
Izvor: http://www.hidmet.gov.rs/

Vremenska prognoza za Srbiju

Jeste li znali da...

Temperatura na Veneri dostiže i do 4800 stepeni.

Prijatelji sajta:

tara-planina hello-serbia Danuvije
Vikendovanje
Izrada dobrih sajtova

Special thanks to:

Accuweather Tuxlog

Uzmite u obzir:

Prognoza vremena
Prognoza vremena - 2010-2014. Napravio: Zoran Marić.  Pokreće: WordPress. CSS XHTML