sajt o vremenskoj prognozi
Celokupan sadržaj na sajtu www.prognozavremena.info direktno se preuzima sa sajta www.accuweather.com. Na svakih sat vremena sadržaj se automatski ažurira, prevodi sa engleskog na srpski jezik i plasira na sajt.

Autor ovog sajta nema nikakav uticaj na stvaranje prognoze. Sajt je napravljen u najboljoj nameri da prognoza sa Accuweather-a bude dostupna na srpskom jeziku i autor ovog sajta se neće smatrati odgovornim za eventualne štete nastale direktnim ili indirektnim korišćenjem ovih podataka.

Nikada nemojte neke bitne odluke, poput planiranja raznih proslava, putovanja, itd. zasnivati samo na prognozi. Ni na ovoj, niti na bilo kojoj drugoj.

Autor sajta

Zoran Marić

www.prognozavremena.info

Jeste li znali da...

Najviša temperatura na Blakanu izmerena je Mostaru 31. jula 1901. godine. a iznosila je 46,2 stepeni.

Prijatelji sajta:

tara-planina hello-serbia Danuvije
Vikendovanje
Izrada dobrih sajtova

Special thanks to:

Accuweather Tuxlog

Uzmite u obzir:

Prognoza vremena
Prognoza vremena - 2010-2014. Napravio: Zoran Marić.  Pokreće: WordPress. CSS XHTML