vremenska prognoza bosna

Klima u Bosni i Hercegovini


Klima Bosne i Hercegovine je većim delom umereno kontinentalna sa toplim letima i hladnim zimama. U području u kojem vlada ova klima, najtoplija područja su na severoistoku, dok srednje temperature opadaju prema jugozapadu, idući dolinama rieka prema srednjem pojasu. Godišnje količine padavina kreću se od 700 do 1.100 l/m2.

U srednjem i istočnom delu Bosne i Hercegovine nalaze se visoke planine Vlašić, Čvrsnica, Prenj, Trebević, Jahorina, Igman, Bjelašnica i Treskavica. Područja sa velikom nadmorskom visinom imaju kratka hladna leta i duge oštre zime.

Primorje i južni dio zemlje, zbog blizine Jadranskog mora, je pod uticajem sredozemne klime. Srednje januarske temperature su visoke (od 3 do 5 oC), dok su leta suva i vruća (maksimalne temperature od 40 do 45 oC). Srednja godišnja količina padavina kreće se između 1.000 i 2.300 l/m2, a srednje godišnje temperature od 12 do 15 oC.
Izvor: http://www.wikipedia.org/

Vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu

Jeste li znali da...

Najniža temperatura do sada izmerena u Hrvatskoj bila je -34,6°C, u Gračacu 13. 1. 2003. godine.

Prijatelji sajta:

tara-planina hello-serbia Danuvije
Vikendovanje
Izrada dobrih sajtova

Special thanks to:

Accuweather Tuxlog

Uzmite u obzir:

Prognoza vremena
Prognoza vremena - 2010-2014. Napravio: Zoran Marić.  Pokreće: WordPress. CSS XHTML